Zijkanaalpomp

Zijkanaalpompen (ook bekend als roterende verdringerpompen) zijn hydraulische doorstroom machines en een subtype van de centrifugaalpomp. Ze worden beschouwd als hydrodynamische pompen, welke zich bij het aanzuigen gedragen als een verdringerpomp. Sinds decennia ontwikkelt en produceert Speck zijkanaalpompen en heeft zij het modulaire systeem van de SK en ASK serie in 2015 volledig herzien. Met een cutting-edge testruimte voor tests tot 750 m³/h en 400 m, beschikt Speck over een uitstekend kader voor onderzoek, ontwikkeling en seriematig testen.

Toepassingsgebieden voor zijkanaalpomp

De pompen zijn bijzonder geschikt voor het leveren, vullen en aftappen onder moeilijke fysische omstandigheden. Zijkanaalpompen worden ingezet voor het verpompen van heldere en licht verontreinigde vloeistoffen (vergelijkbaar met water) zonder abrasieve verontreinigingen of vaste delen. Ze zijn geschikt om gasdelen mee te verpompen en ze zijn zelfaanzuigend (pre-filled). Zijkanaalpompen met een NPSH voortrap (d.w.z. met een extra radiale waaier) creëren zeer lage NPSHr waarden en kunnen daarom worden gebruikt bij kritische zuighoogtes. Ze zijn zeer geschikt voor het verpompen van media met temperaturen dicht bij het kookpunt van de vloeistof. Hogere persdrukken en hogere drukken worden bereikt met de meertraps ontwerpen.

Ontwerp

De zijkanaalpomp is een roterende, zelfaanzuigende pomp voor vloeistoffen, voornamelijk water. Ze bestaat uit een open waaier met radiale schoepen in het pomphuis. In de wanden van het pomphuis zitten een zuig- en persopening tegenover elkaar, onder de as. Aan de rand van het pomphuis bevindt zich een ringvormig kanaal, het zogenoemde zijkanaal. Dit zijkanaal begint
ter hoogte van de zuigopening en wordt langzaam dieper naarmate het de omtrek van het huis volgt. Na ongeveer driekwart van de omwenteling wordt het kanaal weer ondiep en stopt het vlak voor de persopening.

Naar zijkanaalpompen »

Ontwikkeling sinds decennia

Sinds decennia ontwikkelt en produceert Speck zijkanaalpompen!  Speck beschikt over een uitstekend kader voor onderzoek, ontwikkeling en seriematig testen.