Een hydrofoor, hydrofoorgroep of drukverhogingsinstallatie is een installatie waarmee binnen een gebouw (een schip of een gebied) de waterleiding op druk gehouden wordt. De installatie bestaat uit een expansievat, een pomp met motor en bij centrifugaalpompen een terugslagklep.

Werking
Het expansievat, dat onder de gewenste druk staat, is (gedeeltelijk) gevuld met lucht, eventueel gescheiden van het water door een membraan. De pomp verpompt het aangevoerde water naar het expansievat tot een bepaalde druk is bereikt. Als er in het hierop aangesloten lokale waterleidingnet water verbruikt wordt, daalt de druk in het vat. Als een bepaalde minimumdruk wordt bereikt, slaat de pomp weer aan. Zo staat het water altijd onder een bepaalde minimumdruk. De terugslagklep zorgt voor een scheiding tussen de aanvoer en de afvoer; anders zou de druk verloren kunnen gaan via de aanvoerleiding, waardoor de centrifugaalpomp aan en uit gaat terwijl er geen verbruik is.  Een zuigerpomp houdt middels de ingebouwde zuig- en perskleppen zelf haar druk vast.

Toepassing
De hydrofoorgroep wordt gebruikt om waterleidingnetten, die niet zijn aangesloten op het openbare waterleidingnet, op druk te houden. Vaak gaat het hier om een regenwaternet voor bijvoorbeeld het doorspoelen van toiletten, om een tuin/gazon te besproeien of voor een sprinklerinstallatie, maar de installatie wordt ook gebruikt aan boord van schepen en in caravans en dergelijke.

Een drukverhogingsinstallatie wordt echter ook gebruikt voor het verhogen van de waterdruk in het waterleidingnet in hoge gebouwen. In Nederland is voor appartementen vanaf circa 13 m hoogte boven het maaiveld, afhankelijk van de gemeente en de staat van het waterleidingnet, een hydrofoor verplicht. Door de steeds groter wordende vraag naar comfort en luxe op het gebied van watergebruik en -verbruik in schepen, woningen en appartementen, zoals een tweede of derde douche, meerdere wastafels, buitenkranen, vaatwassers en wasmachines, neemt het gelijktijdige waterverbruik toe en hiermee de druk in installaties en sanitair af. Als er hierdoor niet meer genoeg water uit de waterleiding komt, kan het installeren van een hydrofoor de uitkomst bieden.