Speck Pompen Nederland B.V., gevestigd aan de Stationspoort 10, 6902 KG te Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij geven u hieronder een overzicht van wat er kan gebeuren met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. Ook geven we aan waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op Speck Pompen Nederland B.V. en onze website www.speck.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen.

Speck Pompen Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Speck Nederland B.V. opgeslagen? Op de website van Speck Nederland B.V. bieden wij een aantal diensten aan. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om aan ons diverse gegevens te verstrekken. Die gegevens worden bij u opgevraagd door middel van het volgende formulier:

Contactformulier “laat hier uw vraag achter”.
(U kunt met dit formulier ook de vraag achter laten om teruggebeld te worden.)

Met het invullen van het formulier verstrekt u aan Speck Nederland B.V. mogelijk persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam contactpersoon
* Bedrijfs-, of familienaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Doelstelling gegevensverwerking
De persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben wij nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden. Uw gegevens (kunnen) worden gebruikt om:
* U een offerte te doen toekomen
* Uw bestelling aan te nemen en te verwerken.
* Uw order financieel te kunnen afhandelen.
* U de mogelijkheid te bieden om in de toekomst op de hoogte te blijven van ontwikkelingen Speck Pompen Zevenaar B.V. (event alerts nieuwsbrieven of andere publicaties).
* U zo goed mogelijk te kunnen helpen met uw vragen.
* Contact (telefonisch of per e-mail) met u op te kunnen nemen.
* Verwerken van sollicitaties.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Waar en hoelang worden uw persoonsgegevens door Speck Pompen Nederland B.V. opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld op onze eigen beveiligde server. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Klikgedrag
Op de website van Speck Nederland B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om de website steeds gebruiksvriendelijker te maken. Op deze manier kan Speck Pompen Nederland B.V. u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Gebruik van cookies
Speck Pompen Nederland B.V. maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden. Speck Pompen Nederland B.V. maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt voor de technische werking van de website en om de website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

Speck Pompen Nederland B.V. kan daarnaast ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf van uw randapparatuur staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, als u de website een volgende keer bezoekt. Met behulp van deze cookie kan de website speciaal op u ingesteld worden; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken.

U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw specifieke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden en personeel
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Met één derde partij, een automatisch e-mailsysteem om genoemde doelen te behalen en met ons eigen personeel zijn schriftelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Veranderingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en het aanbod van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wijziging en verwijdering van uw gegevens
U kunt ons met redelijke tussenpozen kosteloos vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens Speck Pompen Nederland B.V. van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te verwijderen.

Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen door middel van onderstaande contactgegevens. Speck Pompen Nederland B.V. zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Speck Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@speck.nl. Speck Pompen Nederland B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouden, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bij een datalek (toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie) zullen wij direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en dit melden aan diegene van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Vragen en feedback
We toetsen regelmatig onze privacy voorwaarden en de manier waarop wij omgaan met informatie. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens:
Speck Pompen Nederland B.V.
Stationspoort 10
6902 KG  ZEVENAAR
0316-331757


Dhr. C. Stapelbroek is de eigenaar van Speck Pompen Nederland B.V. en eindverantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Speck Pompen Nederland B.V. Hij is te bereiken via; info@speck.nl.

Nieuwsbrief gegevens
Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “Abonnement opzeggen” in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Server log bestanden
De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Promotionele e-mails
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotiemateriaal en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen.De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 09-01-2020